Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt
Đọc sách là sở thích của tôi

Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Có hàng ngàn câu nói hay về sách - về tình yêu và niềm đam mê đọc sách. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi chỉ xin giới thiệu một số câu nói nổi tiếng về sách viết bằng tiếng Anh và đã được dịch ra tiếng Việt, được nhiều người yêu thích.

 Thế nào là một cuốn sách hay?


1. Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.

You know you've read a good book when you turn the last page and feel as if you've lost a friend. — Khuyết danh

2 Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời. It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life. — Victor Hugo

3. Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ - Thomas Carlyle

In books lies the soul of the whole past time. — Thomas Carlyle

4. Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.

A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend. — Khuyết danh

5. Như một đứa trẻ đọc truyện, điều tồi tệ là khi bạn đọc đến hồi kết, và thế rồi xong. Ý tôi là thật đau khổ khi truyện không còn thêm nữa.

The awful thing, as a kid reading, was that you came to the end of the story, and that was it. I mean, it would be heartbreaking that there was no more of it. — Robert Creeley

6. Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable. — Louisa May Alcott


Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt

What is he thinking of?

7. Từ lúc tôi nhặt cuốn sách của anh lên cho tới khi tôi đặt nó xuống, tôi cười đến đau bụng. Một ngày nào đó tôi sẽ đọc nó. 

From the moment I picked your book up until I laid it down, I was convulsed with laughter. Someday I intend reading it. — Groucho Marx

8. Lí tưởng là cuốn sách không có trật tự gì cả, và người đọc phải tự khám phá ra cho mình.
Ideally a book would have no order to it, and the reader would have to discover his own. — Mark Twain

9. Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách. 

All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books. — Thomas Carlyle

10. Cuốn sách tốt nhất cho bạn là cuốn sách nói nhiều nhất với bạn vào lúc bạn đọc nó. Tôi không nói tới cuốn sách cho bạn nhiều bài học nhất mà là cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Và điều đó phụ thuộc vào tuổi tác, trải nghiệm, nhu cầu về tâm lý và tinh thần.

The great book for you is the book that has the most to say to you at the moment when you are reading. I do not mean the book that is most instructive, but the book that feeds your spirit. And that depends on your age, your experience, your psychological and spiritual need. — Robertson Davies

Tác dụng của sách và việc đọc sách


11. Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở. 

What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books. — Thomas Carlyle

10. Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều. 

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. — Dr Seuss

12.Chúng ta là ai, mỗi người trong chúng ta là ai nếu không phải tổ hợp của kinh nghiệm, thông tin, những cuốn sách chúng ta đã đọc, những điều chúng ta đã tưởng tượng ra?

Who are we, who is each one of us, if not a combinatoria of experiences, information, books we have read, things imagined? — Italo Calvino

13. Số lượng sách cứ tiếp tục lớn dần lên, và ta có thể dự đoán rằng rồi sẽ đến lúc học được từ sách cũng khó như học toàn bộ vũ trụ. Rồi tìm kiếm từng chút sự thật ẩn dấu trong tự nhiên cũng sẽ thuận tiện như tìm nó giữa vô vàn chồng sách.

The number of books will grow continually, and one can predict that a time will come when it will be almost as difficult to learn anything from books as from the direct study of the whole universe. It will be almost as convenient to search for some bit of truth concealed in nature as it will be to find it hidden away in an immense multitude of bound volumes. — Denis Diderot

14. Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.

The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries. — Rene Descartes

15. Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read. — Mark Twain

16. Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người. Whenever books are burned, men also in the end are burned. — Heinrich Heine


Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt
Những bộ óc vĩ đại phía sau các cuốn sách
17. Người biết đọc nắm trong tay sức mạnh để khuếch đại bản thân mình, để nhân lên những cách mình tồn tại, để lấp đầy cuộc đời mình một cách đáng kể và thú vị.

Every man who knows how to read has it in his power to magnify himself, to multiply the ways in which he exists, to make his life full, significant and interesting. — Aldous Huxley

18. Một vài cuốn sách được lựa chọn kỹ lưỡng, và được dùng tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn bối rối trước thư viện Alexandrian. 

A few books well chosen, and well made use of will be more profitable than a great confused Alexandrian library. — Thomas Fuller

19. Tôi càng đọc, tôi càng suy ngẫm; và tôi càng được nhiều, tôi càng có thể tin chắc mình không biết điều gì.

The more I read, the more I meditate; and the more I acquire, the more I am enabled to affirm that I know nothing. — Voltaire

20. Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. — Mahatma Gandhi

21. Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.

Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations. — Henry David Thoreau 

Đọc sách cũng giống như "chuyện ấy"


22. Điều khiến làm tình và đọc sách giống nhau nhất chính là việc trong chúng, thời gian và không gian rộng mở, khác biệt với thời gian và không gian có thể đo đếm được.

What makes lovemaking and reading resemble each other most is that within both of them times and spaces open, different from measurable time and space. — Italo Calvino

23. Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ. Books like friends, should be few and well-chosen. — Samuel Johnson

24. Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa - hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.

Let us read and let us dance — two amusements that will never do any harm to the world. —
Voltaire

25. Nghệ thuật đọc là lướt qua một cách khôn ngoan. The art of reading is to skip judiciously. — Alexander Hamilton 

26. Người không đọc không có ưu thế gì hơn người không biết đọc. A person who won't read has no advantage over one who can't read. — Mark Twain

Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt
Trí tuệ của nhân loại 
27.  Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.
Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking. — Albert Einstein

28. Đừng bao giờ cho mượn sách - chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

Never lend books - nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me. — Anatole France


29. Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng. Nature and books belong to the eyes that see them. — Ralph Waldo Emerson

30. Hãy đọc cuốn sách hay nhất trước, nếu không bạn có thể chẳng có cơ hội đọc nó đâu.

Read the best books first, or you may not have a chance to read them at all. —Henry David Thoreau

31. Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác.

Perhaps they were right in putting love into books... Perhaps it could not live anywhere else. — William Faulkner

Bạn có thể ghét đọc sách hoặc ngược lại


32. Tôi ghét sách. Chúng chỉ dậy ta nói về những điều mà ta chẳng biết gì. 

I hate books. They only teach us to talk about things we know nothing about. — Jean Jacques Rousseau

33. Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết.

Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write. — John Adams

34. Tôi thấy truyền hình rất có tính giáo dục. Mỗi khi ai đó bật ti vi lên, tôi lại sang phòng khác và đọc sách.

I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book. — Groucho Marx

35. Ngoài con chó, sách là người bạn tốt nhất của con người. Outside of a dog, a book is a man's best friend.  — Groucho Marx

36. Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.

The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all. — Voltaire


Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt
The baby: "Đây là cái quái gì?" 

Phương pháp đọc sách hiệu quả 


37. Một cuốn sách thực sự hay nên đọc trong tuổi trẻ, rồi đọc lại khi đã trưởng thành, và một lần nữa lúc tuổi già, giống như một tòa nhà đẹp nên được chiêm ngưỡng trong ánh bình minh, nắng trưa và ánh trăng.

A truly great book should be read in youth, again in maturity and once more in old age, as a fine building should be seen by morning light, at noon and by moonlight. — Robertson Davies

38. Một cuốn sách thực sự hay dạy tôi nhiều điều hơn là đọc nó. Tôi phải nhanh chóng đặt nó xuống, bắt đầu sống theo những điều nó chỉ dẫn. Điều tôi bắt đầu bằng cách đọc, tôi phải kết thúc bằng hành động.

A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint. What I began by reading, I must finish by acting. — Henry David Thoreau

39. Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn. Be careful about reading health books. You may die of a misprint. — Mark Twain

40. Tôi đọc lồi cả mắt và vẫn không đọc được đủ tới một nửa... người ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải đọc.

I read my eyes out and can't read half enough...the more one reads the more one sees we have to read. —John Adams

41. Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.

Books are but waste paper unless we spend in action the wisdom we get from thought. — Edward Bulwer Lytton

42. 'Kinh điển.' Cuốn sách mà người ta ca ngợi và không đọc. 'Classic.' A book which people praise and don't read. —Mark Twain


Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt
Ham đọc sách

Định nghĩa về một cuốn sách tồi và người sưu tập sách


42. Có những cuốn sách mà bìa trước sau là các phần khá khẩm nhất. There are books of which the backs and covers are by far the best parts. — Charles Dickens

43. Tôi ngủ gật khi đang đọc một cuốn sách tẻ nhạt và mơ tôi tiếp tục đọc, vì vậy tôi thức giấc vì quá buồn chán.

I fell asleep reading a dull book and dreamed I kept on reading, so I awoke from sheer boredom. — Heinrich Heine

44. Làm người sưu tập sách là sự kết hợp những đặc điểm tồi tệ nhất của người nghiện và người bủn xỉn.

To be a book-collector is to combine the worst characteristics of a dope fiend with those of a miser. —Robertson Davies

Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt khác

45. Đọc sách tốt cho trí óc giống như tập thể thao tốt cho cơ thể - Joseph Addison

“Reading is to the mind what exercise is to the body.” Joseph Addison

Tiếp tục được bổ sung...

Trên đây là một số câu nói hay nhất về sách và niềm đam mê đọc sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh của những danh nhân và người nổi tiếng trên khắp thế giới. Bạn thích câu nói nào đã dẫn? Hãy chia sẻ cảm nghĩ, triết lý của bạn về tình yêu với sách cũng như lòng đam mê đọc sách của bạn vào phần thảo luận bên dưới hoặc share về trang cá nhân của bạn để chia sẻ với bạn bè nhé bạn. 

Đây là bài viết sưu tầm do Nguyễn Thị Việt Hà tuyển chọn. Xin vui lòng ghi rõ nguồn của bài viết theo: www.sothich.net

Từ khóa để tìm kiếm bài viết này: 

Những câu nói hay nhất về sách. 
Những câu nói hay nhất về những người yêu sách. 
Những câu nói hay nhất về những người đam mê đọc sách. 
Những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn nhiều!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét